Monthly Archives: juli 2012

Wat is TRX-Training en waar kan ik het voor gebruiken?

TRX TrainingWat is TRX-Training en waar kan ik het voor gebruiken?

TRX suspension training is een nieuwe trainingsvorm waarbij gebruik wordt gemaakt van een band met twee handvatten. Doordat de TRX suspension trainer wordt opgehangen, kan men vele verschillende fitnessoefeningen uitvoeren waarbij (een deel van) het lichaamsgewicht als weerstand wordt gebruikt.

Meditatie en training verkorten verkoudheid en griep

Meditatie en training kunnen het aantal dagen dat mensen zich ziek voelen en werk missen als gevolg van infecties aan de luchtwegen zoals verkoudheid en griep drastisch verminderen. Dit wordt geconcludeerd op basis van een kleinschalige studie en vereisen nog verder onderzoek. “Maar als onze resultaten waar blijken te zijn kan dat grote gevolgen hebben,” zegt Dr. Bruce Barrett van de Universiteit van Wisconsin-Madison, die het onderzoek leidde.

Er zijn weinig manieren waarop verkoudheid kan worden voorkomen. Verkoudheid is een aandoening die, ondanks de milde symptomen, de maatschappij veel geld kost. “De enige preventieve maatregel die we nu ter beschikking hebben om verkoudheid te voorkomen zijn handen wassen en besmette mensen vermijden,” verteld Barret.

Krachttraining vermindert visceraal vet en chronische ontstekingsprocessen

Krachttraining kan visceraal buikvet en de concentraties van verschillende ontstekingsfactoren beïnvloeden. Dit werd geconcludeerd in een literatuurstudie gepubliceerd in de juli uitgave van Obesity Reviews.

Dr. Barbara Strasser, van de Universiteit voor Gezondheidswetenschappen, Medische Informatica en Technologie in Hall, Oostenrijk en haar collega’s voerden een literatuur onderzoek uit om de effecten van krachttraining op abdominale obesitas, visceraal vet en ontstekingsreacties vast te stellen. Hiervoor werden de resultaten van 28 verschillende studies gebruikt, waarin de effecten van krachttraining waren onderzocht en vergeleken met een niet trainende controlegroep of een trainingsgroep die aerobe conditietraining uitvoert met of zonder een energiebeperkend dieet.

Te veel zitten kost jaren van ons leven

Volgens een nieuwe studie is te veel zitten een serieuze bedreiging voor onze gezondheid. Maar wanneer we minder dan 3 uur per dag zitten, kan ons een extra twee jaar opleveren. Het verminderen van tv kijken, – wat de meeste zittend doen, tot onder de twee uur per dag, kan het leven met een 1,4 jaar verlengen. Deze nieuwe bevindingen verschijnen binnenkort in het online tijdschrift BMJ Open.

Volwassenen brengen 55% van hun tijd sedentair of inactief door. Mensen die een sedentair leven leiden, met lange periodes van onafgebroken zitten, hebben een sterk toegenomen risico op diabetes mellitus en sterfte aan hart- en vaatziekten of beroerte. De nieuwe studie, onderzoekt de andere kant van de medaille, door te kijken naar wat de voordelen zijn van een minder sedentaire levensstijl.

Intervaltraining op zand effectiever dan op gras

Er wordt veel gediscussieerd over de meest effectieve methodes en trainingsintensiteiten om het uithoudingsvermogen te verbeteren. Wat echter vaak over het hoofd wordt gezien, is de invloed van de ondergrond waarop men traint. In een nieuwe studie van de Universiteit van West Australië werd gekeken naar de trainingseffecten van interval hardloop training op gras of zand. De resultaten van deze studie worden binnenkort gepubliceerd in het Journal of Strenght and Conditioning Research.

Hiervoor werden 10 goed getrainde veldsporters gerecruteerd. De deelnemers werden eerst getest op verticale spronghoogte, herhaald sprintvermogen en de tijd die ze nodig hadden om 3km te rennen. Na de intake meting voerden alle deelnemers een intensieve interval training uit op gras en een interval training op zacht zand met blote voeten. De volgorde van de ondergronden was per deelnemer willekeurig vastgesteld en 24 uur na de training werd de intake meting herhaald. Zeven dagen na de eerste interval training werd dezelfde training op de andere ondergrond uitgevoerd en ook na 24 uur opgevolgd met een eindmeting.

Cortisol

Cortisol, ook wel bekend als het stress-hormoon, is een hormoon dat wordt geproduceerd door de bijnierschors en het speelt een belangrijke rol in de glucose stofwisseling. Omdat zenuwcellen alleen ATP kunnen genereren uit koolhydraten en glycogeen, stimuleert cortisol de omzetting van eiwitten naar koolhydraten wanneer het bloedglucose niveau laag en glycogeenvoorraden uitgeput raken. Dit resulteert in een verhoogde eiwitafbraak en het remt eiwit opbouw, omdat het spierweefsel afbreekt om koolhydraten te produceren.

Opvliegers voorkomen door training

Vrouwen in de menopauze die sporten ervaren minder opvliegers in de 24 uur na training volgens gezondheidsonderzoekers. Vrouwen die inactief zijn, of overgewicht of obesitas hebben hebben over het algemeen sterkere symptomen van opgemerkte opvliegers, stelt Steriani Elavsky, assistent professor Bewegingsleer op de Pensylvania State University.

Opgemerkte opvliegers hangen niet altijd volledig samen met echte opvliegers. Een groot deel van voorgaand onderzoek analyseerde alleen zelf-gerapporteerde opvliegers. Dit is de eerste studie waarbij onderzoekers keken naar objectieve tegenover subjectieve opvliegers.

YouTube
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram
WhatsApp