Category Archives: Gezondheid en Medisch Fitness

Spierverlies bij het ouder worden voorkomen

krachttraining ouderen

Spierweefsel speelt een belangrijke rol in onze (metabole) gezondheid en fysiek functioneren. Als we ouder worden verliezen we vaak spierweefsel en wat de kans op het ontwikkelen van allerlei aandoeningen zoals hart- en vaatziekten, diabetes mellitus type 2 en zelfs vroegtijdig sterven doet toenemen. Wat kan je doen om spierverlies of sarcopenie tegen te gaan?

Een slechter geheugen bij het ouder worden onvermijdbaar?

Geheugenverlies

Terwijl we ouder worden wordt ons geheugen er vaak niet beter op. Iedereen kent wel mensen die op den duur toch wat vergeetachtiger worden. De één wat later dan de ander, maar het lijkt of niemand er aan kan ontkomen. Waardoor wordt dit precies veroorzaakt en is er echt niets wat er aan gedaan kan worden om dit proces te vertragen of te voorkomen?

Fitness en trainen tijdens zwangerschap

Zwangere vrouwFitness en trainen tijdens zwangerschap.
Zwanger zijn is een mooie periode uit het leven van veel vrouwen waarbij het lichaam veel veranderingen ondergaat om de groei en geboorte van het kind te ondersteunen. Van oudsher werden aanstaande moeders vaak aangeraden om vooral rust te houden tijdens de zwangerschap en fysieke activiteit te beperken. Dit heeft echter een negatief effect op zowel de gezondheid van moeder en kind. Zeker wanneer de moeder al te weinig bewoog voor aanvang van de zwangerschap en/of overgewicht of andere leefstijl gerelateerde aandoeningen had. De complicaties die hierbij kunnen ontstaan zijn bijvoorbeeld het ontwikkelen van zwangerschapsdiabetes of zwangerschapshypertensie.

Interval training voor gezondheid

Interval training voor gezondheid

Steeds meer mensen lijden aan aandoeningen die gerelateerd zijn aan overgewicht en inactiviteit zoals hart- en vaatziekten en diabetes mellitus type 2. Interval training is een van de meest effectieve methodes om af te vallen en vet te verliezen, maar is het ook effectief in het voorkomen of verminderen van hart- en vaatziekten of diabetes? In dit artikel wordt gekeken naar de positieve effecten van interval training voor de gezondheid in vergelijking met continue duurtraining op één intensiteit. Daarnaast wordt aangegeven bij welke aandoeningen dit belangrijk is.

Fitness bij Diabetes

Fitness bij diabetesFitness bij Diabetes: Volgens het RIVM waren er in 2005 ongeveer 750.000 mensen in Nederland met geregistreerde diabetes. Inclusief diabetes patiënten die niet zijn geregistreerd, zijn er naar schatting 1.000.000 mensen met diabetes in Nederland. Bovendien stijgt dit aantal ieder jaar met 71.000 patiënten.2 Zo’n 85% van de diabetes patiënten lijdt aan diabetes mellitus type 2.3 Diabetes type 2, vroeger ook wel ouderdomsdiabetes genoemd, is een ziektebeeld waarbij de lichaamscellen een verminderde insulinegevoeligheid hebben waardoor het bloedglucose gehalte stijgt.4 Belangrijke factoren die een grote rol spelen in het ontstaan van diabetes type 2 zijn een ongezond voedingspatroon, te weinig lichamelijke activiteit en het daaraan gerelateerde overgewicht.5 Het ligt voor de hand dat een wijziging in voedingspatroon en meer bewegen een positieve werking hebben en dit wordt dan ook aangeraden in de NHG standaard.Echter is het de vraag of dit genoeg is in de behandeling van diabetes type 2 of dat er grotere effecten te behalen zijn met meer gestructureerde interventies en/of intensievere trainingen. In dit artikel wordt besproken wat de effecten zijn van kracht- en cardiotraining op het lichaamsgewicht en lichaamssamenstelling van diabetes type 2 patiënten, maar ook of deze trainingsvormen resulteren in een beter ingestelde bloedglucose en of deze de symptomen van diabetes mellitus type 2 kunnen tegengaan. 

Fitness ter verbetering van de gezondheid

Fitness ter Verbetering van de Gezondheid

Inleiding
In de westerse samenleving nemen de zorgkosten sterk toe. Een groot deel van deze zorgkosten worden veroorzaakt door zogenaamde welvaartsziekten. Voorbeelden hiervan zijn o.a. hart- en vaatziekten, diabetes en obesitas.1 De bovenstaande aandoeningen hebben enkele risicofactoren met elkaar gemeen zoals een ongezonde lichaamssamenstelling, een sedentaire leefstijl en hypertensie. Hoewel hart- en vaatziekten, diabetes en hypertensie vaak behandeld worden met behulp van medicijnen, is het vaak nodig om daarnaast de leefstijl aan te passen om te voorkomen dat er terugval plaatsvindt. Vaak speelt een actievere leefstijl hierin een grote rol.2 Echter, hoewel er een grote hoeveelheid onderzoek is verricht naar trainingseffecten op diverse gezondheidsparameters als bloeddruk en lichaamssamenstelling, blijft een specifiek advies over de aanpak en intensiteit vanuit de huisarts vaak achterwege. Gezien de toename van leefstijl gerelateerde aandoeningen in Nederland, is dit een gemiste kans. Het doel van dit artikel is om een overzicht te geven van de effecten die een regelmatig fitnesstrainingsprogramma, met daarin zowel weerstand- als cardiovasculaire training, kan hebben op de gezondheid. Hierbij zal de nadruk gelegd worden op risicofactoren als een te hoog vetpercentage en hypertensie, maar ook indicatoren voor lichamelijk functioneren als uithoudingsvermogen en spierkracht.

Fitness bij Multiple Sclerose

Fitness bij Multiple Sclerose

Inleiding
Multiple Sclerose (MS) is een vooralsnog ongeneeslijke ziekte waarbij de myelineschede die de grotere zenuwen isoleert, en zo zorgt voor een snellere geleiding van zenuwimpulsen, wordt beschadigd. Hierbij kan er littekenweefsel of sclerotische plaques ontstaan, die de zenuwfunctie belemmeren wat leidt tot verschillende klachten zoals spierzwakte, spasmen en ataxie.1 Dit zijn de meest voorkomende symptomen van MS, echter er is geen vast patroon in de symptomen aangezien er volgens artsen weinig aandoeningen zijn met meer diverse verschijningsvormen.1,2 Wetenschappers hebben de oorzaak van MS nog niet weten vast te stellen, hoewel er steeds meer aanwijzingen zijn dat het een auto-immuun ziekte is.1 Volgens het RIVM waren er in Nederland in 2003, 14000 mensen die leden aan MS en neemt dit aantal steeds verder toe.3 Patiënten met MS worden in Nederland behandeld met medicijnen gericht op het verlichten van de ziekteverschijnselen en aanvullend met fysiotherapie of andere oefentherapie.3,4 Het zwaartepunt van deze therapieën ligt op functiebehoud, bijvoorbeeld logopedie om de spraakfunctie zo goed mogelijk te houden, of therapieën die zich richten op algemene taken van het dagelijks leven.4 Recentelijk wordt er echter ook steeds meer onderzoek verricht naar de effecten van algemene fysieke training op de symptomen van MS,4 maar een overzicht ontbreekt tot op heden naar weten van de auteur. Het doel van dit artikel is om een overzicht te maken van de effecten van verschillende trainingsvormen, gevonden in de literatuur, en op basis daarvan een advies voor algemene fysieke training in de praktijk te geven voor therapeuten en medisch fitness instructeurs in de behandeling van patiënten met MS.

Obesitas en slaap

Obesitas en slaap

Om overgewicht en obesitas tegen te gaan denken mensen vaak aan het volgen van een dieet, aan sporten of meer bewegen. En natuurlijk zijn een verkeerd voedingspatroon en/of te weinig lichaamsbeweging of training belangrijke oorzaken  voor overgewicht en obesitas. Wat vaak wordt vergeten is dat voldoende slaap essentieel is voor de gezondheid en voor het bereiken en behouden van een gezond gewicht. Echter komen we door ons steeds drukker wordende leven steeds vaker slaap tekort, wat een grote invloed kan hebben op onze gezondheid.

Training bij hoge bloeddruk

Training en Hoge Bloeddruk

Inleiding

Hoge bloeddruk ofwel hypertensie is de belangrijkste risicofactor voor het ontwikkelen van hart- en vaatziekten als hartfalen en hartinfarct. Hypertensie wordt gedefinieerd als een systolische druk ofwel bovendruk van >140mmHg en/of een diastolische of onderdruk van >90mmHg wanneer er geen sprake is van co-morbiditeiten als diabetes of nierziekten. Een systolische druk van <120mmHg en een diastolische druk van <80mmHg wordt, ongeacht de leeftijd, gezien als een gezonde bloeddruk. Hypertensie kan vele oorzaken hebben echter kan men deze in het merendeel van de gevallen niet achterhalen en spreekt men van essentiële hypertensie. De medicinale behandeling van hypertensie bestaat meestal uit diuretica, bètablokkers, ACE-remmers, angiotensine-II-antagonisten en/of calciumantagonisten. Tegenwoordig behoort ook lichamelijke activiteit tot het advies van de huisarts om hypertensie te behandelen. In dit artikel wordt onderzocht of fitnesstraining in de vorm van cardiovasculaire training en krachttraining effectief is om de bloeddruk te verlagen. Verder zal beoordeeld worden of deze trainingsvormen een plaats kunnen hebben naast fysiek actief zijn in de behandeling van hypertensie.

Obesitas, fitness en beweging – Waarom werkt fitness vaak averechts bij obesitas?

Obesitas, fitness en beweging – Waarom werkt fitness vaak averechts bij obesitas?

Veel mensen met obesitas die wat gewicht willen verliezen en hun gezondheid willen verbeteren gaan naar een fitnesscentrum om daar aan deze doelstellingen te werken. Er wordt deze mensen veelal aangeraden om langdurig op een lage intensiteit conditietraining uit te voeren, zodat men tijdens de training vetten blijft verbranden en zo vet verliest. Omdat de focus ligt op zoveel mogelijk calorieën verbranden wordt krachttraining meestal achterwege gelaten. Hoewel wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat mensen met obesitas hiermee ook daadwerkelijk kunnen afvallen, zijn de effecten daarvan beperkt. De laatste jaren is er veel onderzoek gedaan naar cardio (interval) training op hoge intensiteit en de algemene uitkomst was dat het, buiten de grotere effecten op het uithoudingsvermogen, een veel sterker effect heeft op de lichaamssamenstelling, de relatieve hoeveelheid vet, dan trainen op een lage intensiteit.

YouTube
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram
WhatsApp