Anaeroob systeem

Het anaërobe systeem bestaat uit de energiesystemen die ATP genereren zonder tussenkomst van zuurstof. Het anaërobe systeem zorgt voor ATP generatie wanneer de eerste voorraad van ATP uitgeput raakt totdat het aërobe systeem actief wordt en deze taak overneemt indien het snel genoeg energie kan leveren. De anaërobe systemen kunnen veel sneller ATP aanmaken dan de aërobe systemen en kunnen simpel gezegd ook sneller opgestart worden. Het nadeel van de anaërobe systemen is dat ze snel uitgeput kunnen raken indien de intensiteit van een oefening te hoog is. Bovendien zal er, wanneer de intensiteit van de inspanning te hoog is om het aërobe systeem de ATP te leveren, verzuring plaats vinden omdat er sneller H+ ionen vrijkomen bij de splitsing van ATP dan het aërobe systeem kan verwerken.

Er zijn 2 anaerobe systemen die ATP regenereren, namelijk het creatinefosfaat systeem en de anaërobe glycolyse. Het creatinefosfaat systeem koppelt met behulp van het enzym creatine kinase, de fosfaatgroep die gebonden is aan het creatinemolecuul (PCr) aan een ADP molecuul zodat het weer ATP wordt en gebruikt kan worden tijdens de spiercontractie. (zie figuur hieronder)

De anaërobe glycolyse gebruikt glucose (glucose in de vorm van glycogeen) om via verschillende stappen ADP weer om te zetten in ATP. De anaerobe glycolyse kost echter ook energie in de vorm van ATP voordat deze volledig doorlopen is en ATP opbrengt. De producten die overblijven aan het einde van de anaëobe glycolyse kunnen verder gebruikt worden in de citroenzuur- of Krebscyclus en de oxidatieve fosforylering waar ze aëroob verder worden gebruikt voor de regeneratie van ATP.

Schematische weergave anaerobe glycolyse

De anaërobe energiesystemen produceren veel sneller ATP dan de aërobe systemen, maar zorgen indirect voor een grote verzuring door de H+ ionen die vrijkomen bij splitsing van ATP, omdat er veel sneller ATP geleverd wordt.

Referenties:

-Baechle, T.R., Earle, W.R. (2008). Bioenergetics of Exercise and Training. Essentials of Strength Training and Conditioning. Third Edition. USA. Human Kinetics.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

YouTube
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram
WhatsApp