Het nut van core stability training op instabiliteitstrainers

Het nut van core stability training op instabiliteitstrainers

In vele fitnesscentra en fysiotherapie praktijken worden tegenwoordig oefeningen aangeboden ter versterking van de zogenaamde ‘core’, op een instabiele ondergrond. Bekende voorbeelden hiervan zijn de Bosu Balance Trainer (Both Sides Up) en de Swiss Ball. Met de core wordt de regio bedoelt die bestaat uit de buikwand, de bekkenbodem, de onderrug en het middenrif en deze regio speelt een belangrijke rol in de stabilisatie van de ruggengraat tijdens bewegingen. De gedachte achter de instabiele ondergrond is dat het lichaam hierdoor voor dezelfde oefening tegelijkertijd meer spieren sterker moet activeren dan op een vaste ondergrond. Dit zou de intermusculaire coördinatie verbeteren, wat nuttig is bij het behandelen van lichamelijke klachten waaraan een slechte spiersturing ten grondslag ligt. Bovendien zou er een groter trainingseffect zijn en zou het in vele sporten een prestatieverbetering als resultaat geven. In dit artikel wordt het wetenschappelijke bewijs voor en tegen core instabiliteittraining in drie verschillende settings besproken, als fitness oefening met als doel het versterken van de buikspieren, als hulpmiddel in de behandeling van lage rugklachten en als functionele training ter verbetering van sportprestaties.

 

Core stabiliteitstraining als fitness training.

Instabiliteittrainers als de Bosu Balance Trainer en de Swiss Ball worden veel gebruikt om de buikspieren (m. rectus abdomins, m. obliquus externus en internus en m. abdominis transversis) en de lage rugspieren (m. erector spinae) te trainen. Dit wordt vaak gedaan met soortgelijke oefeningen als men zonder Instabiliteit trainer uitvoert zoals de crunch of back extension. Volgens een studie van Vera-garcia et al. (2000) waarin de EMG activiteit van de buikspieren werd gemeten tijdens crunches op de Swiss Ball en vergeleken met een reguliere crunch op de vloer bleek dat de m. rectus abdominis 2x zo actief was en de m. obliquus externus zelfs 4x zo sterk geactiveerd werd. De extra activiteit van de m. obliquus externus was nodig vanwege de toegenomen behoefte aan stabilisatie van de romp tijdens de oefening volgens de auteurs. Dit wordt onderschreven door een studie van Petrofsky et al. (2007) en ook Behm et al (2005) concluderen dat oefeningen uitgevoerd op een instabiliteittrainer effectiever zijn voor het versterken van de core spieren dan oefeningen op een vaste ondergrond. Gezien de resultaten van de hierboven beschreven studies kan er geconcludeerd worden dat training van de core op een instabiele ondergrond als een Bosu Balance Trainer of een Swiss Ball effectiever is om de betrokken spieren te versterken dan dezelfde oefeningen op een vaste ondergrond.

Core stabiliteitstraining als therapie voor lage rugklachten

Een van de veelkomende oorzaken van rugpijn is een slechte aansturing van de spieren die de ruggengraat moeten stabiliseren. Vanuit dit perspectief is het logisch dat training waarbij de aansturing van de rugspieren wordt verbeterd effectief is in het verminderen van lage rugpijn. Volgens een pilot studie uitgevoerd door Marshall & Murphy (2006) zijn core versterkende oefeningen uitgevoerd op een Swiss Ball een effectieve methode om rugpijn tegen te gaan. Ook Carpes et al (2008) vonden dat oefeningen op een Swiss Ball effectief waren om rugpijn te behandelen en looppatroon en balans te verbeteren. Hoewel dit beide pilot studies zijn zonder controle groep, hadden de patiënten in beide studies gemiddeld respectievelijk 4,8 jaar en minstens 1 jaar lage rugpijn, waardoor de vermindering van pijn daadwerkelijk kan worden toegeschreven aan de stabiliteitstraining. In een andere studie van Marshall & Murphy (2008) was wel een controlegroep geïncludeerd en werd er gevonden dat door een fysiotherapeut begeleidde oefeningen op een Swiss Ball effectiever waren in de behandeling van lage rugpijn dan een programma met daarin oefeningen op een stabiele ondergrond. Deze studies geven aan dat training van de core op instabiele ondergrond tevens een positieve invloed kan hebben op het beloop van lage rugpijn.

Core stabiliteitstraining als functionele training ter ondersteuning van sport of andere activiteiten

Vanwege de instabiliteit tijdens de training en de daardoor veroorzaakte grotere uitdaging voor het neuromusculaire systeem om de bewegingen goed aan te sturen zou deze vorm van training ook nuttig zijn als vorm van functionele training voor sport of andere activiteiten. Volgens een studie van Okada et al. (2011) is er geen verband tussen de mate van core stability, de kwaliteit van functionele bewegingen en sportprestaties. Dit wordt onderstreept door de studie van Wagner (2010) waarin geen verband kon worden gevonden tussen kracht van de core en sportprestaties bij vrouwelijke voetballers. Als verklaring wordt gegeven dat wanneer de betrokken spieren sterk genoeg zijn om maximale stabilisatie van de core te bewerkstelligen, een grotere kracht in die spieren niet zal bijdragen aan een verbetering van de sportprestatie. Bovendien onderschrijven deze studies dat wanneer men wil trainen voor prestatieverbetering in een bepaalde sport of activiteit, de training zoveel mogelijk moet lijken op de sport of activiteit waarvoor getraind wordt, vanwege de specificiteit van trainingseffecten.

Conclusie

Versterking van de core kan op een effectieve manier behaald worden door training op instabiele ondergrond als een Swiss Ball of Bosu Balance Trainer en dit kan ook worden ingezet als een effectieve behandeling voor lage rugklachten. Echter voor verbetering in sportprestaties is het nut beperkt. Wanneer de core spieren sterk genoeg zijn zal er geen verdere toename van prestatievermogen toenemen door verdere versterking en kan er beter gekozen worden voor meer functionele en/of specifieke oefeningen.

Referenties:

-Behm, D.G., Leonard, A.M., Young, W.B., Bonsey, W.A.,MacKinnon, S.N. Trunk muscle electromyographic activity with unstable and unilateral exercises. Journal of Strength and Conditioning Research, 2005a, 19, 1, 193–201.

-Carpes, F.P., Reinehr, F.B., Mota, C.B. Effects of a program for trunk strength and stability on pain, low back and pelvis kinematics, and body baance: A pilot study. Journal of Bodywork and Movement Therapies, 2008, 12, 22-30.

-Marshall, P.W., Murphy, B.A. Evaluation of functional and neuromuscular changes after exercise rehabilitation for low back pain using a Swiss ball: a pilot study. Journal of Manipulative Physiologic Therapeutics, 2006, 29, 7, 550-560.

-Marshall, P.W., Murphy, B.A. Muscle Activation Changes After Exercise Rehabilitation for Chronic Low Back Pain. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 2008, 89, 7, 1305-1313.

-Okada, T., Huxel, K.C., Nesser, T.W. Relationship Between Core Stability, Functional Movement, and Performance. Journal of Strength and Conditioning research, 2011, 25, 1, 252-261.

-Petrofsky, J.S., Batt, J., Davis, N., Lohman, E., Laymon, E., De Leon, G.E., Roark, H., tran, t.M., Ayson, E.G., Vigeland, K.M., payken, C.E. Core Muscle Activity During Exercise on a Mini Stability Ball Compared With Abdominal Crunches on the Floor and on a Swiss Ball. The Journal of Applied Research, 2007, 7, 3, 255-277.

-Vera-Garcia, F.J., Grenier, S.G., McGill, S.M. Abdominal Muscle Response During Curl-ups on Both Stable and Labile Surfaces.  Physical Therapy, 2000, 80, 6, 564-569.

-Wagner, J.S. Convergent validity Between Field Tests of Isometric Core Strength, Functional Core Strength, and Sport Performance Variables in Female Soccer Players. Boise State University 2010.

One Response to Het nut van core stability training op instabiliteitstrainers

  1. Goed om te weten hoe bepaalde oefeningen en stabiliteit bijdragen aan de versterking van de rug. Ik merk ook dat ik de spieren in mijn rug beter moet trainen. Mijn houding wordt namelijk slechter en ik heb vaker last van rugklachten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

YouTube
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram
WhatsApp