Fitness bij Rugpijn: Stabilisatie Oefeningen op de Vloer of een Swiss Ball

fitness bij rugpijnRugpijn is iets waar de meeste mensen mee te maken krijgen gedurende hun leven. Hoewel de meeste gevallen van lage rugpijn ook weer vanzelf over gaan zonder enige vorm van therapie, worden sommige gevallen chronisch en vereisen wel een goede aanpak. Er zijn verschillende vormen van trainingstherapie effectief gebleken. Een veel gebruikt hulpmiddel is de Swiss Ball. Er is echter discussie of oefeningen die gebruik maken van de Swiss Ball effectiever zijn in het behandelen van lage rugpijn dan dezelfde oefeningen uitgevoerd op de vloer. De volgende studie uitgevoerd door onderzoekers van de Daegu Universiteit in Zuid Korea probeert een antwoord te geven op deze discussie.

Wat hebben de onderzoekers gedaan?

De onderzoekers rekruteerden 36 patiënten met chronische lage rugpijn en deze werden willekeurig verdeeld over drie groepen. Een controle groep, een trainingsgroep die oefeningen op de vloer uitvoerde en een trainingsgroep die oefeningen op de Swiss Ball uitvoerde. De controle groep werd behandeld met een combinatie van Elektrotherapie, Hot Pack en warmtetherapie. Methoden die in eerder onderzoek ineffectief zijn gebleken, maar daar waren de deelnemers in de controle groep niet van op de hoogte. De vloer trainingsgroep voerde de voorligsteun, sit up en zijsteun oefeningen uit. De Swiss Ball groep voerde dezelfde oefeningen op de Swiss Ball uit. Alle groepen ontvingen drie behandelingen per week gedurende 16 weken. Voor aanvang van het programma, halverwege en na afloop van de 16 weken werd de pijnintensiteit gemeten met behulp van een Visueel Analoge Pijnschaal.

Wat waren de resultaten?

De resultaten staan weergegeven in de figuur hieronder.

Figuur 1: Pijn intensiteit (VAS) bij intake, 8 weken en na 16 weken.

Na 8 weken therapie was er geen vooruitgang geboekt in de controle groep. Zowel de Grond oefeningen groep als de Swiss Ball groep lieten gelijkwaardige significante afnames in pijnintensiteit zien. Na 16 weken therapie was er nog steeds geen verbetering aantoonbaar in de controlegroep. Wederom lieten zowel de groep die oefeningen op de grond uitvoerde als de groep die gebruik maakte van de Swiss Ball significante afnames in pijnintensiteit zien ten opzichte van de meting in de 8e week. De Swiss Ball groep boekte echter een significant beter resultaat dan de groep die op de grond trainde.

Wat concludeerden de onderzoekers?

De onderzoekers concludeerden dat zowel stabiliteitsoefeningen uitgevoerd op de grond als op een Swiss Ball effectieve methodes zijn om chronische lage rugpijn te behandelen. De oefeningen op de Swiss Ball bleken echter effectiever te zijn dan de oefeningen op de vloer.

Wat betekent dit in de praktijk?

Zowel stabiliteitsoefeningen op de vloer als op een Swiss Ball zijn erg effectieve en veilige methodes voor het behandelen van chronische lage rugpijn. Echter Swiss Ball oefeningen kunnen op langere termijn meer resultaat bieden indien nodig.

Referentie:

-Yoo, J.S., Lee, J.H., Kim, J.S. The Effect of Swiss Ball Stabilization Exercise on Pain and Bone Mineral Density of Patients with Chronic Low Back Pain. Journal of Physical Therapy Science 2013, 25, 953-956.

Zie ook:

Bosu Core Training

Het Nut van Core Stability Training op Instabiliteitstrainers

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

YouTube
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram
WhatsApp