Disclaimer

Disclaimer

U, als bezoeker van de website Fitness-Science.nl, wordt geacht op de hoogte te zijn van de volgende bepaling:

Informatie op deze site
Fitness-Science.nl besteedt veel zorg aan de inhoud en mogelijkheden van deze website. Gezien de verscheidenheid onderzoeksresultaten en bevolking is er geen eenduidig standpunt te vinden die als absolute waarheid kan worden gekenmerkt. Hierdoor kan Fitness-Science.nl de correctheid van de informatie niet garanderen voor iedere bezoeker.

Aansprakelijkheid
Op de aangeboden informatie en/of diensten van deze website, kunnen geen rechten worden ontleend. Fitness-Science.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheid dan wel onvolledigheid van informatie op deze website. Fitness-Science.nl aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor onjuistheid dan wel onvolledigheid van informatie van derden, waarnaar in deze website wordt verwezen.

Fitness-Science.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die, direct dan wel indirect, zou kunnen ontstaan als gevolg van de publicatie van informatie op deze site. Fitness-Science.nl tracht naar een probleemloos functioneren van deze website. Mocht u als bezoeker toch enige inconsistentie of problemen ervaren in het gebruik van de website, vragen we u vriendelijk dit via het email adres onder contact te melden.

Deze website bevat verwijzingen via hyperlinks dan wel banners naar andere websites. Ondanks het zorgvuldige selectiebeleid inzake partnerwebsites van Fitness-Science.nl, kan Fitness-Science.nl in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de inhoudelijke informatie en/of de aangeboden diensten van deze websites.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle op deze website afgebeelde gegevens, waaronder inbegrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo’s, woord- en beeldmerken zijn eigendom of in gebruiksrecht van Fitness-Science.nl. De inhoud van deze website mag door u worden gereproduceerd (in hard copy, elektronisch of in enige andere vorm) voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Voor alle andere gevallen van reproductie en/of distributie, ongeacht het gebruikte medium dan wel voor gebruik voor commerciĆ«le doeleinden is de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Fitness-Science.nl vereist. Indien u fitnessschema’s van deze website download of anderszins vermenigvuldigt voor toegestane doeleinden, dient u alle daarop aangebrachte vermeldingen van auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht en andere vermeldingen van de bron op uw kopie(en) over te nemen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

YouTube
YouTube
LinkedIn
Share
Instagram
WhatsApp